April 04 2020 17:07:46
Nawigacja
¤ Start
¤ Regulamin
¤ Linki
¤ Pliki do pobrania
¤ Kontakt
¤ Szukaj
MALaGOSIA
Logowanie
Nazwa u篡tkownika

Has這Regulamin pracy 安ietlicy Szko造 Podstawowej nr 8 w 安i皻och這wicach

Celem 鈍ietlicy szkolnej jest organizowanie zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych i opieku鎍zych dla uczni闚 kl. 1 - 3, kt鏎ych rodzice pracuj zawodowo oraz uczni闚 klas starszych w zast瘼stwie lekcji religii, oczekuj帷ych na m這dsze rodze雟two.

1. 安ietlica szkolna czynna jest w godz. od 6.30 do 16.30
2. W czasie pobytu w 鈍ietlicy dzieci maj zapewnion opiek nauczycieli, uczestnicz w r騜norodnych formach zaj耩 鈍ietlicowych zgodnie z planem pracy i wsp鏊nie ustalonym rozk豉dem dnia.
3. Wychowawcy 鈍ietlicy ponosz odpowiedzialno嗆 za bezpiecze雟two dziecka od momentu jego wej軼ia na teren 鈍ietlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione.
4. Dziecko musi by odebrane ze 鈍ietlicy do godziny 16.30. Nie podlega opiece wychowawc闚 dziecko przebywaj帷e w szkole przed godz. 6.30, a tak瞠 dziecko, kt鏎e nie dotrze do 鈍ietlicy. Obowi您kiem dziecka jest zg這si swoje przyj軼ie do 鈍ietlicy. Uczniowie maj obowi您ek informowa nauczycieli o ka盥ym wyj軼iu ze 鈍ietlicy.
5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowi您ani s do uzupe軟ienia karty zg這szenia oraz aktualizacji danych.
6. Odbiera dziecko ze 鈍ietlicy mog jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upowa積ione pisemnym o鈍iadczeniem. Osoba odbieraj帷a dziecko ze 鈍ietlicy zobowi您ana jest powiadomi o tym wychowawc 鈍ietlicy. Prosimy nie umawia si z dzieckiem na wychodzenie na sygna na telefon kom鏎kowy lub czekanie przed szko陰. O wszelkich zmianach dotycz帷ych trybu odbierania dziecka ze 鈍ietlicy (np. odbieranie dziecka przez osob dot康 nie upowa積ion, samodzielne wyj軼ie itp.) rodzice musz powiadomi wychowawc闚 鈍ietlicy na pi鄉ie – z dat i podpisem. Bez takiego upowa積ienia dziecko nie mo瞠 opu軼i 鈍ietlicy.
7. Dziecko 6 – letnie mo瞠 by odbierane ze 鈍ietlicy tylko przez osob pe軟oletni.
8. Uczniowie mog samodzielnie wychodzi ze 鈍ietlicy do domu, je瞠li posiadaj pisemne pozwolenie rodzic闚.
9. Dziecko przebywaj帷e w 鈍ietlicy zobowi您ane jest do przestrzegania okre郵onych zasad, dotycz帷ych przede wszystkim bezpiecze雟twa pobytu w 鈍ietlicy, kulturalnego zachowania si, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprz皻u stanowi帷ego wyposa瞠nie 鈍ietlicy. Wychowawcy 鈍ietlicy informuj wychowawc闚 poszczeg鏊nych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zaj耩 鈍ietlicowych. Zachowanie dziecka w 鈍ietlicy mo瞠 mie wp造w na jego ocen z zachowania.
10. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagra瘸 bezpiecze雟twu innych dzieci oraz gdy zosta造 wyczerpane wszystkie 鈔odki zapobiegawcze (wsp馧praca z rodzicami, wychowawc i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uleg這 zmianie – mo磧iwo嗆 ucz瘰zczania na 鈍ietlic mo瞠 zosta zawieszona. Mo磧iwo嗆 ucz瘰zczania dziecka do 鈍ietlicy mo瞠 zosta zawieszona tak瞠 w przypadku, gdy opiekunowie / rodzice dziecka nie przestrzegaj regulaminu 鈍ietlicy.
11. Wszelkie sprawy zwi您ane z funkcjonowaniem 鈍ietlicy rodzice mog zg豉sza i omawia z kierownikiem 鈍ietlicy.
12. Informacje zwi您ane z bie膨cymi sprawami dotycz帷ymi pracy w 鈍ietlicy znajduj si na tablicy og這sze.
13. W 鈍ietlicy przez ca造 rok obowi您uje obuwie zmienne. Kurtki i obuwie zmienne uczniowie pozostawiaj w szatni szkolnej.

Wygenerowano w sekund: 0.01 141,552 Unikalnych wizyt